Tepelná čerpadla


Dodáváme TČ těchto značek: ACOND, THERMIA, LG

Pro Vaši informaci si můžete sami porovnat náklady na vytápění různými druhy paliva ZDE.

Rádi Vám vytvoříme cenovou nabídku přímo pro Vás:


------

Technologie


Tepelné čerpadlo je stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na jiné vynaložením vnější práce. Obvykle je to z chladnějšího místa na teplejší.

Princip tepelného čerpadla je základem řady strojů a zařízení:

  • chladnička a mraznička
  • klimatizace
  • některé druhy vytápění


Princip tepelného čerpadla
:

Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. Pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu (pozn. Přímý Carnotův cyklus se užívá při chlazení v chladničkách, ledničkách, klimatizacích apod.). Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje.

Obrázek: Princip tepelného čerpadla
1. kondenzátor 2. tryska 3. výparník 4. kompresor

Jednou z charakteristik práce tepelného čerpadla je topný faktor. Topný faktor (COP, Coefficient of performance) tepelného čerpadla udává poměr vyprodukovného tepla a spotřebované energie.


kde je změna tepla, a je mechanická práce spotřebovaná tepelným čerpadlem.

Zjednodušeně: Tepelné čerpadlo s topným faktorem 4 „vyrobí“ čtyřnásobně více tepla, než kolik spotřebuje elektrické energie.

CHLADÍRENSKÝ SERVIS - Miloš Pokorný